Biomasse

Vi vil bruge biomasse til gødning, energi, materialer, foder, fødevarer og farma. 

Som en del af energilaboratoriet arbejder Ringkøbing-Skjern Kommune sammen med landboorganisationer, forskere og virksomheder om at udnytte ressourcerne i biomassen bedst muligt.

Grundlaget er værditrekanten, som er vist nederst her på siden. 

Træ, afgrøder, halm, gylle og alger skal bruges til det, der skaber størst værdi, både økonomisk og klimamæssigt. 
De største mængder og den laveste værdi er i bunden af trekanten, så øvelsen går ud på at udvikle teknologi, der presser ressourcerne opad i systemet.

Et eksempel er græs, som kan blive til protein til fødevarer til mennesker og dyr.

Her ses værditrekanten

Kilde: Figuren er hent fra INBIOM, se side 6 i bilaget