Energilaboratoriet

Ringkøbing-Skjern Kommune er et levende laboratorium, hvor forskere, virksomheder og organisationer i praksis kan se den grønne omstilling, mens den foregår.
Kommunen er åben for ethvert samarbejde, der kan være med til at åbne for nye teknologier og løsninger til gavn for vores arbejde med at blive fossilfri.

Ringkøbing–Skjern som Living Lab 

Besøg og hør historierne bag de mange anlæg og løsninger rundt omring i kommunen, som har bidraget til at gøre Ringkøbing-Skjern tæt på selvforsynende med vedvarende energi.

Det er blandt andet
- en af Danmarks største vindmølleparker, som også lejer jord ud til et stort solcelleanlæg
- fire store biogasanlæg
- overskudsvarme fra Arla i Videbæk
- varmepumper i fritids- og sommerhuse
- Naturkraft, energi oplevelsescenter i Ringkøbing
- Elektrisk Vestrum, delekøretøjer i syv landsbyer
- en selvforsynende højskole

Mennesker og data står til rådighed for alle, der vil arbejde videre med lignende projekter – blot vi får viden retur.

Højskolen producerer 150% energi

Vestjyllands Højskole ved Velling underviser i grøn adfærd og praktiserer det selv.

Skolen har omstillet hele sin energiforsyning, så den nu producerer 50% mere energi, end den bruger.

Det startede med én vindmølle og er siden blevet suppleret med et solvarmeanlæg og et jordvarmeanlæg. Investeringen er for længst gået i plus, så energi nu er blevet en indtægtskilde for Vestjyllands Højskole.

Video fra Højskolen - ej webtilgængelig

Ovenstående video er ikke  webtilgængelig da den er fra før 23. september 2020 og derfor ikke omfattet af loven om webtilgængelighed. 

Digitalt energilaboratorium

I samarbejde med Aarhus Universitet og en række lokale aktører arbejder vi på at udvikle et visuelt digitalt kort, der viser energistrømmene i hele Ringkøbing-Skjern Kommune.
Det skal alle interesserede kunne bruge til at udvikle scenarier og skabe løsninger på tværs af kendte sektorer og til at skabe balance mellem produktion og forbrug af vedvarende energi.

I princippet kan hele verden arbejde med strategisk energiplanlægning i Ringkøbing-Skjern, når værktøjet er etableret og i drift.