Vi har store ambitioner for den grønne omstilling

Ringkøbing-Skjern Kommune har siden 2008 arbejdet systematisk for at få borgere, virksomheder, organisationer og forsyningsselskaber til at deltage og få ejerskab til en grøn omstilling. 

Vores vision om at være 100 procent selvforsynende med vedvarende energi i 2020 når vi i mål med i 2023. Vores nye vision er at være en 100 procent fossilfri kommune i 2040.