Medlemmer af Energirådet 2020

Energirådet tage navneforandring til Klimarådet:

Kommunen har siden 2008 haft et energiråd, som har rådgivet kommunen i forhold til energipolitikken.

Energipolitikken har haft fokus på energieffektivisering, produktion af vedvarende energi i lokalområdet og i stigende grad også på omstilling til forbrug af vedvarende energi.

Med ændringen fra et Energiråd til et Klimaråd er fokus justeret til, foruden mål om selvforsyning med vedvarende energi i 2024 og fossilfrit område i 2040, at omhandle nedbringelse af områdets udledning af drivhusgasser samt tilpasninger til et varmere og vildere klima.

Klimarådet vil altså arbejde både med klimareduktion og med klimatilpasning.

Pr 1. januar 2022 er det byrådsmedlem Jesper Lærke (KD), der bliver ny formand for Klimarådet, og han suppleres af byrådsmedlemmerne Irene Lund Pedersen (A) og Marie Kamp From (V).

Klimarådet ventes ny-konstitueret på sit første møde primo marts 2022.

Frem til 1. januar 2022 så det gamle Energiråd således ud:

Energirådets medlemmer

 • Formand Jakob Agerbo, Økonomiudvalget, Erhvervs- og Vækstudvalget, Ringkøbing-Skjern Byråd
 • Næstformand Jesper Lærke, Økonomiudvalget, Ringkøbing-Skjern Byråd  
 • Koordinator: Henning Donslund, Energisekretariatet.
 • Torben Nørregaard, Region Midtjylland.
 • Hans Jørn Mikkelsen, Erhvervsrådet.
 • Jeppe Haubjerg, Vestjysk Landboforening.
 • Michael Nielsen, Dansk Byggeri.
 • Heine Pedersen, Skjern Fjernvarme.
 • Henning Bo Madsen, Vedvarende Energi.
 • Ann Bjerrehøj, Ekstern Udvikling, Ringkøbing-Skjern Kommune.
 • Per Hessellund Lauritsen, Siemens Gamesa.
 • Jacob Møller, RAH .
 • Richard Flansmose Hvas, Vestas.
 • Ove Hjortholm Larsen, Hjortholm International.
 • Anna Hilden, Forenede Danske Elbilister.
 • Bo Lodbjerg, Ringkøbing-Skjern Boligforening.
 • Søren Lydig Kristensen, Destination Vesterhavet
 • Hans Uhd, Ringkøbing-Skjern Uddannelsescenter. 

Rådet nedsætter løbende arbejdsgrupper til at løse konkrete opgaver.