Billede af kløvergræs

Græs til grøn protein

Kan græs fra lokale marker erstatte klimabelastende soyabønner fra Kina?
Det undersøger en arbejdsgruppe under Energirådet, forankret i Erhvervsrådet og med deltagelse af Vestjysk Landboforening og andre private virksomheder.

Målet er at etablere et eller flere anlæg i kommunen, som omdanner græs til protein. Det kan bruges som foder til dyr eller indgå i produktion af fødevarer. Aarhus Universitets forskningscenter Foulum er førende på området og har været fødselshjælper for flere anlæg, som nu er ved at blive realiseret, blandt andet med Vestjyllands Andel som deltager.

Produktion af græsprotein vil være et vigtigt skridt i landbrugets arbejde med at udlede mindre CO2.  

Kontaktoplysninger
Bjarne Søgaard Nielsen

Erhvervskonsulentens kontaktoplysninger

Bjarne Søgaard Nielsen
Ånumvej 28
6900 Skjern