Klimaregnskaber

Klima- og Energiregnskaber

Som en af de første kommuner i Danmark arbejder Ringkøbing-Skjern Kommune nu med Klimaregnskaber. Vi har siden 2007 opgjort det lokale Energiregnskab for hele den geografiske kommune, se figuren herunder.

Energiregnskabet beregner energiforbrug og CO2 udledning fra el- og varmeforsyning og transport. I det nye Klima- og Energiregnskabet er CO2 udledning fra landbrug, skovbrug og affald også talt med.

Klima- og Energiregnskabet er et værktøj for Energirådet og Energisekretariatet til at lægge og følge den rette strategi.

Energirådet følger udviklingen år for år og sætter aktiviteter i gang, der viser vejen mod kommunens vision om blive 100 procent selvforsynende med vedvarende energi i 2023/2024, samt 100 procent fossilfri i 2040. Det kræver blandt andet en målrettet indsats fra landbruget, som tager aktivt del i Energirådets arbejde.Udvikling i selvforsyningsgrad i kommunen 2007-2018
Figuren viser udvikling i selvforsyningsgraden med vedvarende energi i Ringkøbing-Skjern Kommune i perioden 2007-2018