Strategiske energiplaner

Strategiske energiplaner er fireårige planer, som beskriver de områder, kommunen og Energirådet vil arbejde med i perioden for at komme nærmere den fælles vision. Arbejdet starter med input fra Energirådet og bliver til slut endeligt vedtaget af byrådet.

Fossilfri i 2040 

Den strategiske energiplan 2019-2023 rummer den nye vision om at blive 100% fossilfri i 2040.

Planen beskriver seks indsatsområder og fem tværgående aktiviteter.

Her kan du se strategisk energiplan 2019-2023

De tidligere planer har fokuseret meget stærkt på produktion af vedvarende energi. Det nye fokus er anvendelse af energi.

For at blive fossilfri kommune skal den gode strøm fra vindmøller og solcelleanlæg udnyttes lokalt – i el- og varmeforsyningen og til transport.

Desuden er det vigtigt at arbejde med biomasse som en ressource og at udvikle løsninger til lagring af energi og til smart brug af teknologi.

Læs mere om politik og handlingsplaner:
Sådan bliver Ringkøbing-Skjern fossilfri i 2040
Klimapolitik 2023-2026
Handlingsplan Energipolitik 2021-2023

Tidligere planer:
Godkendt energipolitik med handlingsplan 2019-2020 
Strategisk Energiplan Energi2020-Strategi 2015-2018 - ej webtilgængelig
Strategisk Energiplan Energi2020-Strategi 2011-2014 - ej webtilgængelig

Ovenstående filer er ikke  webtilgængelige da de er fra før 23. september 2018 og derfor ikke omfattet af loven om webtilgængelighed.