Vedvarende energi

Vedvarende energi – vindmøller, biogas, biomasse, solceller og solvarme er krumtappen i den vestjyske energirevolution.

70% i 2018

          100% i 2023 eller 2024

I 2018 er Ringkøbing-Skjern Kommune blevet 70% selvforsynende med vedvarende energi ifølge det lokale energiregnskab. Mere end halvdelen kommer fra vindmøller, mens det øvrige stammer fra biomasse, biogas, solvarme, solceller og et langt sejt træk med energieffektivisering.

Grafen herunder viser selvforsyningsgraden for årene 2007-2018.

Graf som viser selvforsyningsgrad for vedvarende energi 2007-2018

Visionen om at være 100% selvforsynende ser ud til at blive indfriet i 2023-2024. Også her tæller vindmøller tungt i statistikken.
Det handler om to store testvindmøller ved Vestjyllands Lufthavn og kommunens andel af en statslig vindmøllepark i Vesterhav Syd.
Desuden kan der være 1000 til 2000 hektar solceller på vej og en højere produktion af biogas.

Fra produktion til anvendelse

Når Ringkøbing-Skjern Kommune er 100% selvforsynende med vedvarende energi betyder det, at der i området bliver produceret lige så meget energi, som vi bruger.
Næste mål er at blive fossilfri i 2040, hvilket betyder, at alt energiforbrug i området stammer fra vedvarende energikilder.

Det kræver fokus på anvendelsen. El skal bruges til varme.
Det kræver nye metoder til lagring og et nyt, sammenhængende energisystem.

På kort sigt går vi efter at elektrificere de 12 lokale fjernvarmeværker, at udskifte halvdelen af industriens gaskedler med elkedler og varmepumper og at tegne fremtidens elektriske transportsystem i en stor kommune, hvor privatbilismen er kommet for at blive.